Petrolimex

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex

Mã cổ phần: PLX