Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Mã cổ phần: PLX