Vietcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Mã cổ phần: VCB