EN

Biên tập và dịch thuật

Tư vấn, xây dựng cấu trúc tổng thể, viết bài và biên tập nội dung Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, Bản tin, Kỷ yếu, Profile, Brochure, Catalogue... và các ấn phẩm marketing phù hợp với chuẩn mực truyền thông trong nước và quốc tế. Tư vấn, dịch thuật nội dung các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung….