EN

Chụp hình

Hỗ trợ khách hàng trong các dịch vụ tư vấn, xây dựng kịch bản, chụp hình và chỉnh sửa hình ảnh phù hợp, đúng với mục đích sử dụng và mong muốn của khách hàng.

Chúng tôi chuyên cung cấp các gói chụp hình về: chân dung lãnh đạo, teamwork, nhà xưởng, dây chuyền và quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, sản phẩm… đặc biệt dịch vụ chụp flycam.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
0907.593.991