EN

Báo cáo thường niên

Xây dựng bức tranh tổng thể doanh nghiệp bằng hình ảnh một cách rõ ràng, súc tích nhằm chuyển tải tốt nhất nội dung báo cáo đến cổ đông, nhà đầu tư. Định hướng Báo cáo thường niên chính là cầu nối, là công cụ gắn kết doanh nghiệp với các bên liên quan và là một kênh truyền thông hữu hiệu với khách hàng.